Üye ol

Aydınlatma Metni


SİTE MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ TURİZM YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

SİTE MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ TURİZM YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler ve Veri İşleme Amacı

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, 6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 • Kanunlarda öngörülmesi (“m.6/3”).

İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, kaşe bilgisi, banka hesap/ıban numarası, banka bilgisi, sözleşme tutar bilgisi, sözleşme bilgisi, adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fatura bilgisi, vergi dairesi bilgisi, referans bilgisi, imza sirküleri

Amaç : Satın alma, teklif ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,  mal ve hizmet alımları

İlgili Kişi : Tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, fiziki evrak, telefon, sözleşme


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, kaşe bilgisi, banka hesap/ıban numarası, banka bilgisi, sözleşme tutar bilgisi, sözleşme bilgisi, adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fatura bilgisi, vergi dairesi bilgisi, imza sirküleri

Amaç : Müşteri İlişkileri hizmetin ifası süreçlerinin yürütülmesi

İlgili Kişi : Müşteri

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, fiziki evrak, telefon, sözleşme


İşlenen Kişisel Veriler : Ad, soyad, adres, telefon, mail

Amaç : İletişim süreçlerinin yürütülmesi

İlgili Kişi : Çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, müşteri

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem ERP sistemi, tedarikçi yetkilisi, e- mail, sözlü, telefon


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, kaşe bilgisi, banka hesap/ıban numarası, banka bilgisi, ödenecek/tahsil edilecek tutar bilgisi, sözleşme bilgisi, fatura bilgisi

Amaç : Finansal süreçlerin yürütülmesi

İlgili Kişi : Tedarikçi yetkilisi, müşteri

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, fiziki evrak, banka sistemi, fatura, ERP sistemi


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, kaşe bilgisi, banka hesap/ıban numarası, banka bilgisi, sözleşme bilgisi, fatura bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, vergi dairesi bilgisi

Amaç : Muhasebesel süreçlerinin yürütülmesi

İlgili Kişi : Tedarikçi yetkilisi, müşteri

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, fiziki evrak, banka sistemi, fatura, ERP sistemi


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, kaşe bilgisi, fatura bilgisi, sözleşme tutarı ve iş bilgisi, banka hesap/ıban bilgisi, banka bilgisi, referans bilgisi, adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fatura bilgisi, vergi dairesi bilgisi, imza sirküleri

Amaç : Hukuki süreçlerin yürütülmesi

İlgili Kişi : Tedarikçi yetkilisi, müşteri

Veri İşleme Şartı : m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, çeşitli form, dilekçe, başvuru evrakı, internet sitesi, ERP sistemi, fatura


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, imza, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, uyruk, doğum yeri, e-posta adresi, telefon numarası, ikametgâh adresi, askerlik durumu

Amaç : Personel adayı değerlendirme ve yerleştirme süreçleri

İlgili Kişi : Personel adayı

Veri İşleme Şartı : m.5/1, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-d,

Yöntem İnternet üzerinden başvuru, görüşme


İşlenen Kişisel Veriler : sağlık bilgisi, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi, sertifika bilgileri, fotoğraf, görüntü kaydı, çocuk sayısı ve yaşı, referans bilgileri, başvurulan görev bilgisi, ücret talep bilgisi, özgeçmiş ile iletilen veya aday tarafından belirtilen kişisel veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgisi

Amaç : 

İlgili Kişi : 

Veri İşleme Şartı : m.5/2-e, m.5/2-f, m.6

Yöntem mülakatlar, iş ve çözüm ortaklarımız, referanslarınız, e-posta, insan kaynakları firmaları, Şirket içerisinde görüntü kaydı alan cihazlar


İşlenen Kişisel Veriler : Görüntü bilgisi, ses bilgisi, adı soyadı

Amaç : Reklam, tanıtım, kampanya süreçlerinin işletilmesi

İlgili Kişi : Personel, tedarikçi yetkilisi veya çalışanı, üçüncü kişi

Veri İşleme Şartı : m. 5/1

Yöntem Fotoğraf makinası, kamera kaydı


İşlenen Kişisel Veriler : Şirketimizde bulunan ve takip, kontrol, planlanma, düzenlenme süreçleri için gerekli kişisel veriler

Amaç : Şirket işlemlerinin takibi, kontrolü, planlanması, düzenlenmesi süreçleri

İlgili Kişi : Şirketimizde bilgisi bulunan herkes

Veri İşleme Şartı : m. 5/1, m.6, m. 5/2-ç, m. 5/2-e, m.5/2-f

Yöntem Çeşitli form, dilekçe, başvuru evrakı, internet sitesi, ERP sistemi, e- posta, telefon, sözleşme


İşlenen Kişisel Veriler : Şirketimizde bulunan dijital ortamda yer alan kişisel veriler

Amaç : Bakım, onarım, teknik destek, danışmanlık alınması süreçlerinin yürütülmesi, Şirket dijital sistemlerinin güvenliğinin sağlanması

İlgili Kişi : Şirketimizde bilgisi bulunan herkes

Veri İşleme Şartı : m. 5/1, m.6, m. 5/2-e, m. 5/2-f

Yöntem Çeşitli form, dilekçe, başvuru evrakı, internet sitesi, ERP sistemi, e- posta, telefon, sözleşme


İşlenen Kişisel Veriler : Adı soyadı, görüntü bilgisi, ses bilgisi, TC kimlik numarası

Amaç : Şirket güvenliğinin sağlanması

İlgili Kişi : Ziyaretçi

Veri İşleme Şartı : m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem Kamera kaydı, ziyaretçi kayıt sistemi


İşlenen Kişisel Veriler : Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adresi, talep, şikayet, öneri detayı

Amaç : Talep, şikayet, öneri süreçlerinin yürütülmesi

İlgili Kişi : Başvuru sahibi

Veri İşleme Şartı : m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Yöntem E-posta, telefon, sözlü, internet sitesi


B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Aktarım Amacı: Finansal süreçlerin yürütülmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: İlgili banka, muhasebe firması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları


Aktarım Amacı: Muhasebesel süreçlerinin yürütülmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: İlgili banka, muhasebe firması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları


Aktarım Amacı: Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Sözleşmeyle bağlantılı, sözleşme nedeniyle hak kazanan ilgili kişiler


Aktarım Amacı: İletişim süreçlerinin yürütülmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Müşteri, tedarikçi yetkilisi, yetkili kamu kurum ve kuruluşları


Aktarım Amacı: Hukuki süreçlerin yürütülmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk bürosu, arabuluculuk bürosu


Aktarım Amacı: Aday değerlendirme ve yerleştirme süreçleri

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlık firması, aday tarafından belirtilen referans


Aktarım Amacı: Reklam, tanıtım, kampanya süreçlerinin işletilmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Herkese açık, tedarikçi firma


Aktarım Amacı: Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili denetim firması


Aktarım Amacı: Şirket güvenliğinin sağlanması

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


Aktarım Amacı: Bakım, onarım, teknik destek, danışmanlık alınarak Şirket dijital sistemlerinin güvenliğinin sağlanması

Aktarılacak Alıcı Gruplar: İlgili tedarikçi firma


Aktarım Amacı: Şirket işlemlerinin takibi, kontrolü, planlanması, düzenlenmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Çözüm/İş Ortakları


Aktarım Amacı: Talep, şikayet, öneri süreçlerinin yürütülmesi

Aktarılacak Alıcı Gruplar: Talep, şikayet, öneri ile ilgili kişi/firma


C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirket; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Eğitim hizmetlerimizin gereği olan süreçlerde kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

 

İletişim Bilgileri

Meşrutiyet Mahallesi Halaskar Gazi Caddesi
Gazi Ethem Paşa Sitesi No:112 kat:4
34363 Osmanbey /İstanbul